W Dzienniku Urzędowym poz. 59 z dnia 1.września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa ogłosił standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych Nr 1 – „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”. Standard jest przepisem prawnym obowiązującym wszystkich rzeczoznawców majątkowych. Standard wszedł w życie w dniu 1 września 2017 r.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *