Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 r. Rada Krajowa PFSRM podjęła uchwałę o całkowitym wycofaniu funkcjonującego dotychczas standardu KSWS 4 „WYCENA ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ DLA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH”, przyjętego uchwałą Rady Krajowej Nr 3/06/2012 z dnia 04-05.06.2012 r. Powyższy standard przestał obowiązywać z dniem 5 lipca 2014 r.

Jednocześnie so duskusji srodowiskowej skierowany został projekt standardu KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ NALEŻNYCH Z TYTUŁU LOKALIZACJI, BUDOWY I KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH” . 

Projekt standarsu zamieszczono w strefie DLA CZŁONKÓW –> STANDARDY

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *